Oppstart tømmerproduksjon

Betongproduksjonen på det lave bygget er snart ferdig, og tømmerproduksjonen vil da starte opp snart.

På det øvre bygget er det en del arbeid igjen mot jul før tømmerproduksjonen starter opp.