Backe Vestfold Telemark AS bygger Gamlegrendåsen Terrasse B3.

Dette er det andre byggetrinnet på Gamlegrendåsen Terrasse. Prosjektet er et leilighetsbygg bestående av 28 leiligheter med underjordisk parkeringskjeller. Størrelsen på leilighetene er varierende fra rundt 40 til 140 kvadratmeter fordelt på to bygg.

skjermbilde-2022-05-15-kl-185729.png

Det øvre bygget (C) går over 4 plan, mens det nedre bygget (D) går over 2/3 plan. Bygget blir en forlengelse av det tidligere byggetrinnet, med en gjennomgående parkeringskjeller. Ferdigstilling av prosjektet er planlagt til 4. kvartal 2023.

 

Nøkkelopplysninger

Tiltakshaver/byggherre

Totalentreprenør

Byggeperiode

 

Gamlegrendåsen Terrasse AS 

Backe Vestfold Telemark AS

Q2 2022 - Q4 2023

Rådgivere & underentrepriser

Arkitekt

Rådgivende Ingeniør Bygg (RIB)

Totalunderentreprenør rør

Totalunderentreprenør elektro

Totalunderentreprenør ventilasjon

PV Arkitekter AS

Sivilingeniør Will Arentz AS

Gran VVS AS

Abicon Elektro AS

Bryn Byggklima AS

Beliggenhet